dissabte, 2 de juny de 2012

MURAL i +

Imatges molt sugerents.
Autor : Pedro Paricio. El teatro de la pintura.