dissabte, 20 de març de 2010

Isidro Blasco


Sala Alcalá 31. Madrid. Fins el 16 de maig.
La seua pàgina web.